LOOK

Visual summary of Mayor Crisostomo Garbo’s 2021 State of the Children’s Address delivered earlier today (November 17, 2021) at Royce Conference Hall.

“Tuluy-tuloy po tayo sa ating daan patungo sa “Bayung Mabalacat”, kung saan lahat ay kasama at walang maiiwan. Lahat ng ginagawa ng Mabalacat City Government sa kasalukuyan ay para sa ikabubuti at ika-aangat ng ating mga kabataan.” – Mayor Garbo.

Follow Mabalacat City News for more updates.